+45 6186 8611 hh@coachingzonen.com

Coachingzonen i Frederiksborg Amts Avis Nordsjælland, Erhvervssektionen, side 6-9.
Tirsdag den 23. maj 2017. Klik på link og download PDFLæs artikel her!

I går bragte Frederiksborg Amts Avis’ Erhverv Nordsjælland en artikel, hvor jeg blev interviewet om mit syn på stressbehandling i Danmark. Jeg blander mig normalt ikke den offentlige debat, men har denne gang lyst til at gøre klart, at der i min optik er brug for forskellige former for stressbehandling.

Hver uge bliver jeg kontaktet af stressede, som ønsker at få min hjælp. De må dog sande, at de ikke kan benytte mig. Hverken gennem den offentlige sygesikring. Eller via deres Sundhedsforsikring. Begge ordninger tilbyder udelukkende psykologsamtaler.

Mennesker er forskellige. Og det er forskelligt hvad vi har brug for – også når det kommer til stressbehandling. Det er i alles interesse, at stressramte får hjælp.

Sygemelding alene er ikke behandling. Uden stressbehandling er der risiko for langtidssygemeldinger eller gen-sygemeldinger. De stressramte har brug for at tale med en specialist. Det kan være en psykolog. Og det kan også være en veluddannet stressbehandler/stresscoach, der udelukkende beskæftiger sig med stress.

Hvor gode er I til at møde den stressramtes ønsker og behov for hjælp? Hvem vælger hvilket stressbehandlingstilbud, der er optimalt for den enkelte? Hvilke tilbud er der i din virksomhed til medarbejdere, der ikke ønsker psykologsamtaler?

Udover at jeg ofte bliver kontaktet af mænd og kvinder, der ønsker min hjælp, så er der også forskellige lukkede grupper, hvor stressramte debatterer. Og her er det tydeligt, at mange har en oplevelse af, at hjælpen er for ensidig, mangelfuld eller ikke eksisterende.

Mit håb er, at vi fremadrettet tager større kollektivt ansvar for forebyggelse af stress. Indtil da har vi alle et ansvar for at knække stresskurven – og give de stressede den hjælp, de har brug for.

KH. Henriette Stressrådgiver og Trivselskonsulent, Coachingzonen