+45 6186 8611 hh@coachingzonen.com

Medarbejdertrivsel

Medarbejdertrivsel 

– professionel hjælp til at forebygge, afhjælpe og håndtere stress 

Når virksomheden ønsker at sætte trivsel, stressforebyggelse og stresshåndtering på dagsordenen, tilbyder Coachingzonen en pallette af mulige interventioner og indsatser:

  • Stressbehandling ved akut og længerevarende stress
  • Tidlig forebyggende indsats i form af ”service-tjek” og trivselssparring med medarbejdere
  • Rådgivning til HR-Partnere og ledere
  • Workshop eller kursus om trivsel, stressforebyggelse eller stresshåndtering

Målet med interventioner og indsatser i virksomheden er at:

  • Give de enkelte medarbejdere og teams viden og værktøjer til at kunne forebygge og håndtere stress
  • Ruste HR-partnere og ledere til at skabe en sund kultur, forebygge og håndtere medarbejderstress
  • Skabe de bedste rammer for, at trivsel, motivation og arbejdsglæde blomstrer
  • Skabe grobund for samarbejde, kommunikation, kreativitet og effektivitet

Stressbehandling i virksomheden

Stressbehandling i virksomheden Coachingzonen

Når en medarbejder bevæger sig væk fra flowzonen – og viser tegn på stress – er det vigtigt at reagere og tilbyde medarbejderen hjælp til at stoppe stressen, så det ikke eskalerer og kræver en sygemelding. Coachingzonen tilbyder 4 forskellige forløb, der matcher den belastningstilstand, medarbejderen er i; fra flow til kollaps.

Læs mere »

Forebyggelse af stress i virksomheden

Tidlig indsats og stressforebyggelse i virksomheden Coachingzonen

Tidlig indsats mod stress betaler sig. Coachingzonen står til rådighed in house, som coach og rådgiver, i individuelle medarbejdersamtaler, med fokus på trivsel og forebyggelse. Giv medarbejderne et ”service-tjek”. Det betaler sig! Når  stress forebygges og stoppes, inden bare én medarbejder sygemeldes, sparer virksomheden mere end kr. 400.000.

Læs mere »

Rådgivning til ledere i virksomheden

Rådgivning til ledere i virksomheden Coachingzonen

Rådgivningsforløbet består af en række individuelle face-to-face-møder med fokus på forebyggelse og håndtering af medarbejderstress. Forløbet skræddersys, så det matcher det individuelle behov og mål, lederen måtte have. Coachingzonen indtager rollen som coach, sparringspartner og rådgiver.

Læs mere »

Skræddersyet workshop/kursus i virksomheden

Skræddersyet workshop eller kursus i virksomheden Coachingzonen

Coachingzonen afholder workshops og kurser om trivsel, stressforebyggelse og stresshåndtering. Indholdet designes, så det matcher målgruppens behov. Målgruppen kan være hele eller dele af virksomheden; et team, en afdeling, en bestemt medarbejdergruppe eller mellemledere og ledere.

Læs mere »

Om coachingzonen

Kvinden bag Coachingzonen (2006) er Henriette Høeg. Hendes mission er at være med til at skabe robuste organisationer, der tackler udfordringer og forebygger stress i tide, så både ledere og medarbejdere kan folde deres fulde potentiale ud, og trivslen kan blomstre. Glade medarbejdere har positiv effekt på bundlinjen.

 

Om Henriette Høeg

Henriette brænder for at gøre en forskel for alle – voksne som unge – der oplever mistrivsel, pres, stress eller stressrelateret angst. Hun tilbyder skræddersyede forløb med afsæt i NLP, Positiv psykologi og Metakognitiv psykologi. Henriette har en bred, faglig ballast og møder den enkelte med empati, energi og en skarp intuition.

 

Kontakt mig her

Sundhedscenteret
Frederiksgade 7
3400 Hillerød

Hos Norup
Roskildevej 46
2000 Frederiksberg 

+45 6186 8611

hh@coachingzonen.com