+45 6186 8611 hh@coachingzonen.com

Stressbehandling i virksomheden

– akut og længerevarende stress

Stressbehandling i virksomheden

Når en medarbejder har bevæget sig væk fra flowzonen – og viser tegn på stress – er det vigtigt at reagere. Med en hurtig og målrettet indsats, er det muligt at stoppe stressen i tide. Det er i alles interesse, at stressen ikke eskalerer – og bliver til en overbelastning eller et stresskollaps, med langtidssygemelding til følge.

Coachingzonen tilbyder 4 forskellige forløb forløb til virksomheder, der ønsker at støtte ledere og medarbejdere i at afhjælpe og håndtere akut og længerevarende stress. Læs mere neden for om mulighederne.

Alle forløb gennemføres af stressekspert, Henriette Høeg, der har 15 års praksis erfaring som certificeret stresscoach og -rådgiver.

 Stressbehandling i virksomheden - Coachingzonen

Trivselssparring

Målgruppe
Medarbejdere, der ønsker at forebygge stress

Udbytte
Viden og konkrete værktøjer til at fastholde egen trivsel og forebygge stress.

Tilbage på sporet samtale

Målgruppe
Medarbejdere, der er “akut” belastede

Udbytte
Viden og konkrete værktøjer til at komme tilbage på sporet, fysisk og mentalt.

Stressrådgivning

Målgruppe
Medarbejdere, der er overbelastede

Udbytte
Viden og konkrete værktøjer til at afhjælpe og håndtere længerevarende stress.

Stressrådgivning

Målgruppe
Sygemeldte medarbejdere, i kollaps

Udbytte
Viden og værktøjer til at håndtere stress og komme godt ”Back in business”. 

Trivselssparring

Til medarbejdere, der trives og ønsker at forebygge stress
Indhold

I et trivselssparringsforløb, hvor medarbejderen som udgangspunkt er ressourcefuld og i balance, tilbydes klassisk coaching/business coaching/mentoring og sparring afhængig af hvad medarbejderen har behov for.

I trivselssparringsforløbet er fokus på:

 • Medarbejderens trivselstilstand
 • Medarbejderens personlige ressourcer, kompetencer og styrker
 • Medarbejderens evne til at skabe og fastholde gode flow tilstande i løbet af arbejdsdagen
 • Medarbejderens gode forebyggende vaner og strategier
 • Medarbejderens evne til at holde balancen mellem arbejdsliv og privatliv
 • Fastholdelse af trivsel

Antal sessioner og form: 1-5
Foregår 1:1 eller evt. som gruppesessioner.

Målgruppe
 • Alle medarbejdere, der med jævne mellemrum ønsker et ”servicetjek” af deres tilstand og trivsel.
 • Alle medarbejdere, som ønsker at sætte forebyggelse af stress på dagsordenen og fremme trivsel.
 • Alle medarbejdere, som ønsker at fastholde eller optimere deres trivsel.
 • Alle medarbejdere, der kommer tilbage fra en stresssygemelding og har brug for at blive holdt på sporet løbende for at fastholde trivsel og undgå tilbagefald.

Symptomer & tilstand
Der er mange tegn på, at medarbejdere trives på arbejdspladsen. Det være sig godt humør, god energi, overskud til at klare arbejdsdagens udfordringer, initiativ, proaktivitet, high performance og motivation.

Udbytte

For medarbejderen:

 • Bevidsthed på egne styrker og brugen af dem i arbejdslivet
 • Viden om flow og værktøjer til at fastholde den gode trivselstilstand
 • Viden og værktøjer til at forebygge mistrivsel og stress

For virksomheden:

 • Opnå og fastholde god kommunikation og samarbejde medarbejdere imellem
 • Opnå og fastholde trivsel som fundament for god performance, kreativitet, innovation, motivation
 • Undgå mistrivsel, ubalance og stress
 • Undgå sygemeldinger
 • Undgå afskedigelser, som følge af mistrivsel og langtidssygemeldinger
For mere information eller tilbud på trivselsoptimering, stressforebyggelse og stresshåndtering til virksomhedens medarbejdere kontakt Coachingzonen.

Tilbage på sporet samtale

Til medarbejdere, der er “akut” belastede
Indhold

I et ”Tilbage på sporet” forløb vil den belastede medarbejder i begyndelsen modtage rådgivning om stress og vejledning i at restituere og afstresse, for at kunne genskabe ”normal tilstanden”. Når symptomerne er aftaget, og tilstanden er normaliseret, har samatalerne karakter af coaching.

I ”Tilbage på sporet samtaler” er fokus på:

 • Værktøjer til at geare ned oven på kort tids belastning
 • Afstressning og restitution
 • Værktøjer til at genskabe balancen fysisk, følelsesmæssigt og mentalt
 • Værktøjer til at undgå at tilstanden forværres, bliver permanent eller kræver sygemelding
 • Bevidsthed om sine triggere, vaner og strategier
 • Forebyggelse af stress fremadrettet

Antal sessioner og form:
5-10 (plus opfølgning). Foregår 1:1

Målgruppe

Alle personer, der mærker de første symptomer på en tilstandsændring (fysisk, følelsesmæssigt, mentalt) eller tegn på at være kommet væk fra flow, balance og trivsel.

Symptomer & tilstand
Der kan være mange tegn på, at kroppen er belastet, og at medarbejderen er kommet væk fra sin ”normal tilstand”.

Det være sig hjertebanken, tics, overfladisk vejrtrækning, træthed, tankemylder, uro, vrede, kort lunte, fravær af nærvær, vanskeligheder med at kommunikere og prioritere.

Udbytte
 • Viden om stress: symptomer, faktorer, årsager, hormoner, nevesystemet
 • Viden om og værktøjer til at skabe en praksis med afstressning, restitution og optankning
 • Indsigt i og erkendelse af vaner, mønstre, strategier og årsager til egen stress
 • Værktøjer til at forebygge, spotte, afhjælpe og håndtere stress fremadrettet
 • Værktøjer til at holde balance, skabe gode tilstande og optimere sin trivsel fremadrettet
For mere information eller tilbud på trivselsoptimering, stressforebyggelse og stresshåndtering til virksomhedens medarbejdere kontakt Coachingzonen.

Stressrådgivning

Til medarbejdere, der er overbelastede
Indhold

I et stressrådgivningsforløb vil den overbelastede medarbejder i begyndelsen modtage konkret rådgivning. Dernæst vejledning og støtte. Når symptomerne er aftaget, energien er vendt tilbage, og der er tegn på, at der igen er ressourcer til at arbejde kognitivt, vil de sidste sessioner i forløbet have karakter af coaching/stresscoaching.

I stressrådgivningsforløbet er fokus på at:

 • Rådgive medarbejderen om afstressning – fysisk, mentalt og følelsesmæssigt
 • Rådgive/vejlede medarbejderen i at bygge sig selv op igen – blive symptomfri – og undgå stresskollaps
 • Støtte medarbejderen i at skabe erkendelser om sine vaner og strategier
 • Hjælpe medarbejderen med at vende tilbage til jobbet – og fastholde balancen i arbejdslivet fremadrettet
 • Coache/sparre med medarbejderen om at bruge de nye vaner og strategier i arbejdslivet
 • Følge op på medarbejderens evne til at fastholde den nye kurs i hverdagen

Antal sessioner og form:
10-15 (plus opfølgning). Foregår 1:1

Stressrådgivningsforløbets indhold, trin for trin:

 • Restitution
 • Afstressning
 • Opbygning og styrkelse af modstandskraft
 • Indsigter og erkendelser
 • Implementering og forankring af ny kurs
 • Opfølgning
Målgruppe
 • Alle, der oplever at have været overbelastet i lang tid.
 • Alle, der oplever at have været i en længerevarende stress tilstand.
 • Alle, der har alvorlige stresssymptomer.

Symptomer & tilstand
Der kan være mange tegn – både fysiske, følelsesmæssige og adfærdsmæssige symptomer – på, at kroppen er overbelastet.

 • Fysiske symptomer: spændinger, smerter, infektioner, søvnforstyrrelser, fordøjelsesproblemer, forværring af kroniske lidelser
 • Følelsesmæssige symptomer: nervøsitet, aggression, frustration, lav selvfølelse, sårbarhed over for kritik, følelse af utilstrækkelighed
 • Adfærdsmæssige symptomer: øget tendens til fejl, social tilbagetrækning, øget indtag af medicin og stimulanser, øget sygefravær
Udbytte
 • Viden om stress: symptomer, faktorer, årsager, hormoner, nevesystemet
 • Viden om og værktøjer til at skabe en praksis med afstressning, restitution og optankning
 • Indsigt i og erkendelse af vaner, mønstre, strategier og årsager/triggere til egen stress
 • Værktøjer til at forebygge, spotte, afhjælpe og håndtere stress fremadrettet
 • Værktøjer til at holde balance, skabe gode tilstande og optimere sin trivsel fremadrettet
For mere information eller tilbud på trivselsoptimering, stressforebyggelse og stresshåndtering til virksomhedens medarbejdere kontakt Coachingzonen.

Stressrådgivning

Til sygemeldte medarbejdere, i kollaps
Indhold

Den sygemeldte medarbejder modtager i begyndelsen konkret rådgivning om restitution og afstressning, som afprøves og praktiseres løbende. Herefter modtager den sygemeldte medarbejder vejledning og støtte. Når stresssymptomerne er aftaget, energien er vendt tilbage, og der er tegn på, at medarbejderen igen har ressourcer til at arbejde kognitivt, vil den sidste del af forløbet have karakter af coaching/stresscoaching. Forløbet afsluttes med indslusning på arbejdspladsen og opfølgning.

I stressrådgivningsforløbet, til sygemeldte, er fokus på at:

 • Rådgive sygemeldte medarbejdere om restitution og afstressning – fysisk, mentalt og følelsesmæssigt
 • Støtte/vejlede sygemeldte medarbejdere i at bygge sig selv op igen – og blive symptomfri
 • Støtte den sygemeldte medarbejder i at skabe erkendelser om egne vaner og strategier
 • Støtte den sygemeldte medarbejder i at erkende sine ”triggere” til stress
 • Hjælpe den sygemeldte medarbejder med at lægge en plan for at vende tilbage til jobbet
 • Coache/sparre med den sygemeldte medarbejder om at bruge de nye vaner og strategier i arbejdslivet – og holde balancen fremadrettet
 • Følge op på medarbejderens evne til at fastholde den nye kurs

Antal sessioner og form:
10-15 (plus opfølgning). Foregår 1:1

Rådgivningsforløbets indhold, trin for trin:

 • Længerevarende restitutionsforløb
 • Længerevarende afstressningsforløb
 • Opbygning fysisk, psykisk og mentalt
 • Styrkelse af modstandskraft og robusthed
 • Indsigter og erkendelser
 • Planlægning af tilbagevenden til jobbet
 • Implementering og forankring af ny kurs
 • Opfølgning efter tilbagevenden til jobbet
Målgruppe

Stresssygemeldte medarbejdere.

Symptomer & tilstand
I tiden op til et stresskollaps kan tegnene være kronisk træthed, ildebefindende, besvimelse, hukommelsessvigt, angsttilfælde og grådanfald.

Udbytte
 • Viden om stress: symptomer, faktorer, årsager, hormoner, nevesystemet
 • Viden om og værktøjer til at skabe en praksis med afstressning, restitution og optankning
 • Indsigt i og erkendelse af vaner, mønstre, strategier og årsager til egen stress
 • Værktøjer til at forebygge, spotte, afhjælpe og håndtere stress fremadrettet
 • Værktøjer til at holde balance, skabe gode tilstande og optimere sin trivsel fremadrettet
For mere information eller tilbud på trivselsoptimering, stressforebyggelse og stresshåndtering til virksomhedens medarbejdere kontakt Coachingzonen.

Hvorfor?

Trivsel og arbejdsglæde fører til mere produktive, motiverede og engagerede medarbejdere, hvilket har synlig effekt på virksomhedens bundlinje.

Modsat har mistrivsel og stress store konsekvenser. Når en medarbejder oplever at have lav energi, svigtende hukommelse, lav motivation eller koncentrationsbesvær, påvirkes effektiviteten og produktiviteten.

Der er med andre ord al god grund til at reagere, når en medarbejder viser tegn på stress.

Vil I som virksomhed undgå at få brug for stressbehandling og minimere antallet af langtidssygemeldinger, er det en god idé at være opmærksom på, hvordan I forebygger.

Hvad koster det at lade være…

 • Det koster ca. 500.000 kr. at erstatte en sygemeldt akademisk medarbejder
 • Stress koster 1 ½ million ekstra fraværsdage om året 430.000 danskere – svarende til 10-12 % lider af alvorlig stress
 • Ubehandlet stress udløser over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser

Kilde: www.stressforeningen.dk

Medarbejderes udbytte af stressbehandlingsforløbet

I forløbet med Henriette, fra Coachingzonen, har jeg fået nogle konkrete værktøjer, som jeg også vil bruge fremadrettet, både arbejdsmæssigt og privat. Efter forløbet kan jeg meget bedre ”sortere” i mine tanker – og stoppe de bekymringer og forestillinger, jeg gør mig, om fremtiden. Jeg er mere afslappet omkring arbejdsvilkårene på arbejdspladsen, og jeg kan meget bedre ”trække på skulderen” og sige: ”Det er sådan det er, og det kan vi ikke gøre noget ved”. Jeg er blevet god til ikke at bidrage til ”brokkeklubben” på arbejdet. Min koncentrationsevne er blevet betydeligt bedre, og jeg er langt mere produktiv. Når der er udfordringer, går jeg mere løsningsorienteret til værks. Forløbet har givet mig større tålmodighed og ro.

Kvinde i byggebranchen

Jeg var ramt af tankemylder som i den grad prægede min dagligdag og min nattesøvn. Det første værktøj Henriette gav mig, satte en ret effektiv prop i det – og det var stort! Da jeg kom til Henriette, var jeg presset af at tage mere ansvar på mig end jeg burde. Det bedste var faktisk, at hun ledte mig på vej, men at jeg selv skulle finde dén lille ting, der gjorde, at værktøjet virkede for mig og blev mit. Det er noget jeg stadig bruger den dag i dag. Vi har arbejdet med mange andre metoder, men sjovt nok har denne første haft den største effekt. Henriettes måde at coache på gør, at det ikke bliver seancer, hvor man krænger sin sjæl ud, hvilket var min største frygt. Hun gør det på en meget kærlig måde, så man ikke er i tvivl om, at hun vil én det bedste. Jeg vil helt klart anbefale at coachingforløb hos Henriette. 

Forretningsanalytiker i Finanssektoren

Min krop i konstant alarmberedskab, og jeg følte mig utilstrækkelig, da jeg startede i forløb hos Henriette. Jeg følte mig stresset og var i tvivl, om jeg magtede jobbet. Som engageret leder i finansbranchen, er jobbet tit mange timer, og jeg har altid haft det godt med det. En række begivenheder på arbejdspladsen betød, at mit job tog langt mere energi end tidligere. Jeg indså i forløbet med Henriette, at håndteringen af mine tanker er langt vigtigere for min ”work-life-balance” end antallet af timer, jeg reelt bruger på at arbejde. Det var den største sejr at erkende, at jeg kan kontrollere hvad jeg gør med mine tanker. Min krops stress-symptomer var der alene, fordi mine tanker og mit fokus hele tiden centrerede sig om alt det, jeg ikke kunne styre på jobbet – fremtidige begivenheder, mandagens opgaver og mulige katastrofer. Forløbet hos Henriette var ”life-changing”, for jeg har fået værktøjer, jeg har med mig for evigt. Jeg kan selv beslutte hvor meget jeg vil lade tanker om mit arbejde fylde. Dét har givet mig kontrollen tilbage!

Leder i finansbranchen

Allerede efter først samtale gik jeg hjem med noget jeg kunne bruge. I starten fik jeg simple metoder til at sænke mit stress-niveau. Nu hvor forløbet er afsluttet, føler jeg at jeg har fået nogle værktøjer med mig, som jeg vil kunne bruge resten af mit liv. Jeg er blevet målrettet og ved nu, hvilken vej jeg skal gå. Henriette har været en fantastisk person at arbejde sammen med, og jeg følte mig tryg fra start til slut. 1000 tak Henriette, fordi du hjalp mig ud af stressen.

Pernille, økonomikonsulent

Henriette var utrolig hurtig til at sætte sig ind i min situation. Hun gav mig nogle pragmatiske værktøjer til at håndtere mine udfordringer. Hun er helt unik, og arbejdede stenhårdt på at få åbnet mine øjne og gøre mig i stand til at kigge indad. 

Dorthe, Project Manager

De bedste og varmeste anbefalinger til Henriette. Hun er yderst kompetent og professionel og med sin dejlige og imødekommende personlighed, får du en personlig coach, som hurtigt kommer ind til kernen af de udfordringer, du står med. Der opstår hurtigt en fortrolighed og åbenhed og med Henriette som coach, har jeg oplevet en coach som føles “som min”. Stor tak herfra!

Jannie, HR Manager

Jeg har brugt Henriette som coach i en svær periode af mit liv. Hun er ærlig og tager fat, der hvor det gør ondt. Henriette er altid parat med gode spørgsmål, og hun giver tid til refleksion. Hendes store viden om stress er evident for hendes arbejde.

Lotte, IT Project Manager

Med sit tillidsvækkende og rolige væsen har Henriette skabt et trygt rum for min personlige udvikling mod en stressfri hverdag.

Stine, Funktionsleder for marketing

Jeg har haft den store glæde at opleve Henriette som stresscoach, da jeg havde behov for at få nogle værktøjer til at håndtere pressede situationer, og har derigennem oplevet en positiv personlig udvikling. Denne læring og måde at arbejde med sig selv på, vil jeg tage med mig resten af livet. Hver gang jeg har mødt Henriette har hendes livsglæde, livsfilosofi og udstråling smittet – og gjort mig endnu bedre i stand til at takle svære situationer. Henriette er menneskekender. Hun kan lytte, forstå og skubbe et fordrejet mindset tilbage i de rigtige riller. Positiv “nudging” med omsorg for menneskets trivsel. Jeg vil anbefale dygtige, søde Henriette som stresscoach til alle, der har brug for at komme positivt videre. 

Sascha, User Experience designer

Om coachingzonen

Kvinden bag Coachingzonen (2006) er Henriette Høeg. Hendes mission er at være med til at skabe robuste organisationer, der tackler udfordringer og forebygger stress i tide, så både ledere og medarbejdere kan folde deres fulde potentiale ud, og trivslen kan blomstre. Glade medarbejdere har positiv effekt på bundlinjen.

 

Om Henriette Høeg

Henriette brænder for at gøre en forskel for alle – voksne som unge – der oplever mistrivsel, pres, stress eller stressrelateret angst. Hun tilbyder skræddersyede forløb med afsæt i NLP, Positiv psykologi og Metakognitiv psykologi. Henriette har en bred, faglig ballast og møder den enkelte med empati, energi og en skarp intuition.

 

Kontakt mig her

Sundhedscenteret
Frederiksgade 7
3400 Hillerød

Hos Norup
Roskildevej 46
2000 Frederiksberg 

+45 6186 8611

hh@coachingzonen.com