+45 6186 8611 hh@coachingzonen.com

Forebyggelse af stress 

– det betaler sig

Tidlig indsats til forebyggelse af stress i virksomheden

Coachingzonen skræddersyr fleksible løsninger, der matcher virksomhedens aktuelle behov. Tidlig indsats og forebyggelse er nøgleordene. Når hjælpen sættes ind i tide, sparer virksomheden mange penge. Det er omkostningstungt, når en medarbejder kommer væk fra trivsel og flow. Det påvirker både effektivitet, kreativitet, kommunikation, samarbejde og performance.

Har du overvejet et ”trivsels-service-tjek” til medarbejderne?

Det betaler sig at have fokus på medarbejdertrivsel løbende. Når medarbejdere og ledere reagerer på de første spæde stresssymptomer og rækker ud efter hjælp, minimeres risikoen for, at det udvikler sig til alvorlig stress og langtidssygemeldinger. Virksomhedens næste stresssygemeldte medarbejder koster kr. 449.669.

Tidlig indsats –
Trivselssparring

Trivselssparring giver medarbejderen bevidsthed om strategier til at fremme og fastholde trivsel, og værktøjer til at forebygge stress fremadrettet.

Tidlig indsats –
Tilbage på sporet samtale

I ”Tilbage på sporet” samtaler får medarbejderen viden og værktøjer til at stoppe akut stress. Fokus er også at forebygge længerevarende stress og sygemelding.

Fordele ved tidlig indsats

 • Medarbejderen kommer hurtigt tilbage på sporet
 • Der bliver sat en stopper for ”klatvis” sygdom, lav effektivitet, manglende overskud og motivation
 • Antallet af længerevarende stresssygemeldinger reduceres
 • Der sendes en god signalværdi til medarbejderne om, at deres trivsel vægtes højt, og at virksomheden også tager ansvar for stressforebyggelse og -håndtering
 • Medarbejderne bliver klædt på til at forebygge og håndtere stressende situationer fremadrettet

Mulige løsninger – tidlig indsats – in house

 • Virksomheden gør i en periode en målrettet indsats og tilbyder en specifik medarbejdergruppe et ”trivsels-service-tjek”, mod et fast aftalt honorar, der matcher volumen (antal medarbejdere/samtaler)
 • Virksomheden laver aftale med Coachingzonen om fast at stå til rådighed, in house, i én eller flere dage om måneden, mod fast aftalt honorar
 • Virksomheden indkøber klippekort til ”tidlig-indsats-samtaler”, som enkelte medarbejdere, teams, afdelinger kan benytte, ved behov. Omfanget af samtaler til den enkelte medarbejder aftales i samråd med HR-partner eller nærmeste leder

Tidlig indsats koster?

JA! … men ikke i forhold til mistrivsel og sygemeldinger. Hvad tror du koster mindst? At sætte ind mod stress tidligt eller at have en medarbejder sygemeldt i 3 måneder?

Kirsten og Bents historier nedenfor giver dig svaret.

Hvem er målgruppen for tidlig indsats ?

 • Medarbejdere, på husets øverste etage, der oplever at være i ”flow”
 • Medarbejdere, på husets anden etage, der mærker de første symptomer på ”akut” stress

 

Hvilke muligheder er der til andre medarbejdere?

Viser det sig, at medarbejdere har et behov, der rækker ud over dét, der ligger i ”Tidlig indsats”, så tilbyder Coachingzonen samtaler, skræddersyet til den enkelte medarbejders behov. Det kan være:

 • Medarbejdere, der har haft stresssymptomer igennem en længerevarende periode
 • Medarbejdere, der er stresssygemeldte
 • Medarbejdere, der kommer tilbage fra sygemelding og ønsker at forebygge tilbagefald og gen-sygemelding

24.995,-

Tidlig indsats og stressforebyggelse in house

Kirsten får tilbud et “tidlig indsats” forløb 

 • Medarbejderen får tilbudt et individuelt forløb på op til 10 samtaler.
 • Forløbet startes hurtigt op; når medarbejder eller leder identificerer de første spæde symptomer (fysisk, psykisk, kognitivt) på stress
 • Samtalerne afholdes i virksomheden hver eller hver anden uge, i en periode.
 • Medarbejderen får viden og værktøjer til at stoppe en akut stressbelastning.
 • Der er fokus på at forebygge længerevarende stress og sygemelding.

Koster virksomheden kr. 24.995,-

For nogle måneder siden skulle Kirsten i gang med et større projekt i den IT-virksomhed, hvor hun arbejder. Hun havde netop afsluttet ét, og skulle i gang med det næste. Det nye projekt var komplekst, og krævede tid til fordybelse og koncentration. Hun syntes, at det var spændende, og arbejdede mange timer hver dag for at overholde deadlines. Et par uger inde i det nye projekt fornemmede Kirsten, at der var noget galt. Hun havde hjertebanken, tics ved øjnene og blev kort for hovedet, når kollegaerne spurgte hende om noget. Kirsten gik til sin leder, og fortalte hvad hun oplevede. Hendes leder sagde, at virksomheden har et trivselssamarbejde med en rådgiver, der tilbyder samtaler i virksomheden 1 dag om ugen. Kirsten fik kontaktoplysningerne til rådgiveren og bestilte en tid til individuel sparring. Ugen efter var Kirsten til første samtale. Rådgiveren anbefalede Kirsten at starte i et forløb á 10 timer, der skulle hjælpe Kirsten til at lægge presset ned og stoppe de begyndende stresssymptomer. I starten havde Kirsten en samtale om ugen, og efter en måneds tid blev der længere tid imellem samtalerne. Efter 4 måneder hvor Kirsten løbende fik bevidsthed, indsigt og værktøjer til at forebygge og håndtere stress, trappede hun ud af samtaleforløbet. Den tidlige indsats mod stress bar frugt. I hele perioden varetog Kirsten sine opgaver i virksomheden, og hun kom godt tilbage på sporet igen.
Læs hele Kirstens historie

Kilde: Analysen er udarbejdet af Rikke Gade, Strategisk Arbejdsmiljø til brug for Coachingzonen, Henriette Høeg. September 2017. © Coachingzonen

449.669,-

Mistrivsel, stress og sygemelding

Bent bliver sygemeldt med stress

 • Ansat på kontor.
 • Med løn på kr. 30.000 + pension, feriepenge og øvrige lønomkostninger.
 • Sygemeldt i 3 mdr.
 • Med nedsat arbejdskapacitet i tiden op til stresssygemelding.
 • Med omkostning til ½ ekstra ressource (internt/eksternt) under sygefravær og forventet produktionstab.
 • Under indslusningsperioden (estimeret til 12 uger ved 3 måneders sygefravær) nedsat arbejdsevne og produktionstab som følge heraf.

Koster virksomheden kr. 449.699,-

Bent er ansat på kontor, i en mindre rengøringsvirksomhed i Storkøbenhavn. Han arbejder 37 timer om ugen til en fast løn på kr. 30.000,- plus pension og feriepenge. Sidste år mærkede Bent symptomer på stress; han sov dårligt og manglede overskud. Han lavede fejl, brugte længere tid på sine opgaver, spiste frokost alene, og ind imellem måtte han melde sig syg. Bent blev over tid mindre produktiv, og kollegaerne måtte hjælpe ham med at løse de vigtige opgaver. Efter nogle måneder hvor han bare fik det værre, blev Bent langtidssygemeldt af sin læge. Han var fraværende i 3 måneder, og under sin sygemelding fik han tilbudt individuel stressbehandling. Kollegaerne på kontoret delte nogle af Bents opgaver imellem sig, og der blev ansat en studentermedhjælper 10 timer om ugen, mens Bent var sygemeldt. Da Bent satte sig i kontorstolen igen, arbejdede han til at starte med 15 timer om ugen. Han løste simple rutineopgaver uden deadlines. Først efter 13 uger var Bent oppe på fuld tid igen. I hele indslusningsperioden holdt han opfølgningsmøder med sin leder en gang om ugen.
Læs hele Bents historie

Kilde: Analysen er udarbejdet af Rikke Gade, Strategisk Arbejdsmiljø til brug for Coachingzonen, Henriette Høeg. September 2017. © Coachingzonen

Coachingzonen hjælper gerne din virksomhed med at forebygge stress.
Er I klar til at sætte mere fokus på tidlig indsats?

Om coachingzonen

Kvinden bag Coachingzonen (2006) er Henriette Høeg. Hendes mission er at være med til at skabe robuste organisationer, der tackler udfordringer og forebygger stress i tide, så både ledere og medarbejdere kan folde deres fulde potentiale ud, og trivslen kan blomstre. Glade medarbejdere har positiv effekt på bundlinjen.

 

Om Henriette Høeg

Henriette brænder for at gøre en forskel for alle – voksne som unge – der oplever mistrivsel, pres, stress eller stressrelateret angst. Hun tilbyder skræddersyede forløb med afsæt i NLP, Positiv psykologi og Metakognitiv psykologi. Henriette har en bred, faglig ballast og møder den enkelte med empati, energi og en skarp intuition.

 

Kontakt mig her

Sundhedscenteret
Frederiksgade 7
3400 Hillerød

Hos Norup
Roskildevej 46
2000 Frederiksberg 

+45 6186 8611

hh@coachingzonen.com