+45 6186 8611 hh@coachingzonen.com

Find svar på spørgsmål

– om håndtering af medarbejderstress 

FAQ

Hvornår kan det være hensigtsmæssigt at benytte en ekstern stresscoach, -konsulent, -rådgiver?

Mange virksomheder trækker først i nødbremsen og benytter professionel hjælp til medarbejderne, når en sygemelding er en realitet. Det optimale er at tage kontakt, så snart de første symptomer og tegn viser sig, så det ikke eskalerer
Stresscoachen opererer på forskellige niveauer og kan både hjælpe en medarbejder, der trives og én, der er ”akut” stresset eller har vist tegn på stress igennem en længere periode. Stresscoachen kan også hjælpe i processen med at få en medarbejder ”back in business” efter en hel eller delvis sygemelding.  

Hvilke tegn kan ledere eller HR-partnere spotte hos en medarbejder, der har brug for professionel hjælp?

Der er en masse parametre man kan måle på. Overordnet kan både leder, kollegaer og HR-partner spotte ændringer i medarbejderens adfærd og humør.
Eksempelvis klatvis sygefravær, isolation fra teamet, konflikter optrappes, samarbejde er vanskeligt, arbejder over, laver flere fejl, mister tro på sig selv, mister overblik over opgaver og deadlines, har svært ved at prioritere, brokker sig, bekymrer sig og forestiller sig katastrofescenarier.  

Hvorfor skal virksomheden hente hjælp udefra fremfor at bruge in house kompetencer (fx en leder eller en HR- partner)?

I de fleste virksomheder er der en kompetent HR- afdeling, der kan bidrage og støtte ledere i at håndtere forskellige opgaver i relation til medarbejdere.
I tilfælde hvor medarbejdere oplever stress og stressrelateret angst er HR i sjældne tilfælde rustet til at kunne give medarbejderen den konkrete hjælp, de har brug for. 
Det mest optimale er, at virksomheden benytter sig af en professionel coach, konsulent eller rådgiver, når medarbejderes udfordringer rækker ud over dét, ledelse eller HR kan håndtere.  

Skal en medarbejder altid have professionel hjælp, når de oplever mistrivsel, stress, stressrelateret angst o.lign? Er det ikke nok, at de er sygemeldt?

Ja. En sygemelding alene løser ingenting. Det efterlader blot tomrum, skam, skyld og masser af tid til eftertanke og bekymring, som gør situationen værre for medarbejderen.
Medarbejderen har brug for nye perspektiver – og allervigtigst konkrete værktøjer til arbejde med deres udfordringer. Så de får det godt og kan håndtere dét, arbejdsdagen byder dem.  

Hvilke succeskriterier kan der være, når der hentes professionel hjælp udefra?

Succeskriteriet for et forløb må overordnet være, at medarbejderen oplever at trives på ny. Vejen dertil kan være forskellig fra medarbejder til medarbejder. Midlet dertil er effektive øvelser og værktøjer, der ruster medarbejderen til at håndtere den nuværende situation og de udfordringer, som fremtiden bringer.

Hvilke kompetencer skal vi lægge vægt på, når vi søger en ekstern stresscoach eller -konsulent?

Når professionel hjælp hentes ind, er det afgørende, at coach/konsulent/rådgiver både har en faglig ballast, stor erfaring i at gennemføre personlige processer og ikke mindst en række personlige egenskaber, der gør, at medarbejderen føler sig mødt, hørt og respekteret. Dermed er fundamentet skabt for, at medarbejderen har tillid, åbner op og er motiveret for at arbejde med sine personlige udfordringer, i alles interesse.  

Hvordan skal individuelle forløb med medarbejdere være designet, for bedst muligt udbytte for medarbejderen og virksomheden ?

Det mest optimalt er et individuelt, skræddersyet forløb, der matcher den enkelte medarbejders behov – i forhold til frekvens, omfang (timer), indhold og værktøjer.  
Såfremt et forløb er meget stringent, foruddefineret og ikke-skræddersyet til den enkelte, kan der være del-elementer og temaer, som medarbejderen ikke får lejlighed til at arbejde med. Det kan betyde, at medarbejderen ikke føler, at processen er færdig. Dermed kan ubearbejdede temaer, mønstre og vaner stadig være et issue, der sparker til stress-tilstanden.  

Er det afgørende om samtaler med medarbejderne foregår i virksomheden eller hos stresscoachen?

Der er fordele og ulemper ved begge dele. Set ud fra en medarbejder synsvinkel er det mest optimale, at medarbejderen selv må vælge.
For sygemeldte medarbejder er det ikke optimalt at skulle ind på arbejdspladsen for at deltage i samtaler med stresscoachen.  

For stressede medarbejdere, der er i arbejde, kan det – fra arbejdsgivers synsvinkel – være en fordel at afholde samtalerne på arbejdspladsen, da det er tidsbesparende. For medarbejderen kan det i mange tilfælde være lettere at være åben, ærlig og afslappet, når samtalerne foregår på ”neutral grund”, uden for arbejdspladsen.  

Hvad har medarbejdere typisk brug for, når de er i forløb. Hvad vil de gerne have hjælp til?

Medarbejder er forskellige. De generelle tendenser er dog, at medarbejdere har brug for hjælp til at håndtere nuværende stress, så den ikke eskalerer.
Herudover søger de hjælp til at styrke tro på sig selv og egne kompetencer. Skabe struktur og prioritere opgavemængden. Håndtere konflikter og stå ved sig selv. Vende tilbage til job, efter sygemelding. Forebygge og håndtere stress fremadrettet.  

Hvad siger medarbejdere typisk, efter endt forløb, at de har fået mest ud af?

Medarbejderes respons er typisk, at de får allermest ud af helt konkrete værktøjer til at håndtere den tilstand, de er i lige nu – mentalt, fysisk og følelsesmæssigt; værktøjer som de også kan bruge fremadrettet. De færreste profiterer af kun at snakke om, hvordan de har det. Snak alene ændrer ingenting – hverken for medarbejderen eller virksomheden.  

Hvad oplever ledere typisk, efter endt forløb, at deres medarbejdere har fået ud af processen?

Ledere, der har haft medarbejdere i et individuelt forløb, vil typisk kunne registrere, at medarbejderen har genfundet roen og troen på sig selv, hvilket smitter af på både humør og adfærd; fx samarbejdsevner, konflikthåndtering, prioritering, effektivitet og opgaveløsning.  

Hvorfor skal vores virksomheden vælge Coachingzonen?

Virksomheden skal vælge Henriette Høeg, Coachingzonen til at løfte opgaven med at skabe trivsel, forebygge og håndtere medarbejderstress, når der er behov for en fagligt stærk og professionel stresscoach, -konsulent, -rådgiver med hjertet på rette sted.

Jeg kunne godt bruge mere information

Du er velkommen til at abonnere på Coachingzonens nyhedsbrev eller linke op med mig.

Facebook 

LinkedIn 

Nyhedsbrev

Kontakt mig

 

Om coachingzonen

Kvinden bag Coachingzonen (2006) er Henriette Høeg. Hendes mission er at være med til at skabe robuste organisationer, der tackler udfordringer og forebygger stress i tide, så både ledere og medarbejdere kan folde deres fulde potentiale ud, og trivslen kan blomstre. Glade medarbejdere har positiv effekt på bundlinjen.

 

Om Henriette Høeg

Henriette brænder for at gøre en forskel for alle – voksne som unge – der oplever mistrivsel, pres, stress eller stressrelateret angst. Hun tilbyder skræddersyede forløb med afsæt i NLP, Positiv psykologi og Metakognitiv psykologi. Henriette har en bred, faglig ballast og møder den enkelte med empati, energi og en skarp intuition.

 

Kontakt mig her

Sundhedscenteret
Frederiksgade 7
3400 Hillerød

Hos Norup
Roskildevej 46
2000 Frederiksberg 

+45 6186 8611

hh@coachingzonen.com