+45 6186 8611 hh@coachingzonen.com

Stresskursus 

– for ledere eller medarbejdere

Stresskursus for ledere eller medarbejdere

 

Coachingzonen afholder kurser og workshops om trivsel, mental balance, stressforebyggelse og stresshåndtering, enten in house eller på ekstern lokation.

Indholdet afhænger af virksomhedens behov og målgruppe. 

Skræddersyet workshop

En workshop veksler mellem teoretiske oplæg, øvelser og refleksion, og varer typisk 3-4 timer.

Skræddersyet kursus

Et kursus veksler mellem teoretiske oplæg, dialog, gruppearbejde og refleksion. Et kursus varer mellem 1-3 dage, afhængig af bredde om dybde. 

Målgruppe

Kursus eller workshop kan være designet til hele eller dele af virksomheden; et team, en afdeling, en konkret medarbejdergruppe eller specifikt til mellemledere og ledere.

Indhent et tilbud på stresskursus

Efter et kort, indledende dialogmøde afgiver Coachingzonen et tilbud, der matcher målgruppens behov og ønsker. Udover prisoverslag designer Coachingzonen et oplæg med forslag til indhold, form, varighed og dato.  

Inspiration

Titlen på virksomhedens næste kursus eller workshop kan være:

Klædt på til at forebygge medarbejderstress

Kursus for ledere, mellemledere og HR-medarbejdere, der rådgiver ledere om trivselsfremme, stressforebyggelse og -håndtering.

Vi kommer rundt om stressbegrebet, så det bliver endnu klarere hvad stress er, og hvordan det identificeres. Vi går også et spadestik dybere – og undersøger hvilken betydning mental sundhed har, for medarbejderes trivsels- og stressniveau. 

Det kan også være relevant at få bevidsthed om sin rolle og påvirkning på kulturen og medarbejderes trivsel- eller stressniveau.

Deltagerne får modeller og værktøjer, der giver indsigt og baggrundsviden nok til at kunne være i dialog med medarbejdere om trivsel og stress – og iværksætte nødvendige tiltag.

Stressforebyggelse og stresshåndtering

Kursus for alle ledere og medarbejdere, der ønsker viden og værktøjer til at forebygge og håndtere stress.

Inspiration til indhold:

  • Hvad er stress (facts, myter, årsager, faser, symptomer, nervesystem)
  • Hvordan forebygges stress, i henhold til nyeste stressforskning
  • Hvem bærer ansvaret for at forebygge og håndtere stress – og hvad kan de enkelte aktører (individ/team/leder) gøre
  • Den ideelle arbejdsdag med fokus på trivsel og stressforebyggelse (struktur, vaner, prioritering)
  • Hvordan spottes og afhjælpes stress i tide
Back in Business, efter sygemelding

Kursus for medarbejdere, der er vendt tilbage til virksomheden efter en stresssygemelding, og som ønsker at fastholde den gode tilstand og undgå at ryge ind i stress-spiralen fremadrettet.

Inspiration til indhold:

  • Stress set i ”bakspejlet” – forståelse for ens bagvedliggende mønstre, vaner, strategier
  • Viden og værktøjer til at komme godt ”Back in Business – med balancen i behold”
  • Hjælp til at lægge en bæredygtig plan for ens tilbagevenden
  • Konkrete værktøjer til at forebygge og håndtere stress fremadrettet

Om Coachingzonens underviser

Når Coachingzonen afholder kurser, er de baseret på nyeste litteratur og forskning.

I sin formidling trækker Henriette på al den erfaring, hun har erhvervet som selvstændig stresscoach og konsulent, siden 2006.

Henriette har en faglig ballast, og byder ind med øvelser og redskaber, der tager afsæt primært i NLP, Positiv Psykologi og Metakognitiv Psykologi.

Henriette arbejder fokuseret, kreativt og målrettet. Hun møder andre mennesker med empati, respekt og en skarp intuition.

Henriettes baggrund – læs mere 

Stresskursus

Tilbagemeldinger fra Coachingzonens tidligere kursusdeltagere

Tak for et super indlæg i dag – virkeligt dybdegående og spændende. Og tak for det udleverede materiale, som jeg virkeligt kan anvende privat og professionelt. Du er super kompetent og meget inspirerende. 

Gitte, Support Engineer

Henriette er en yderst kompetent stresskonsulent. Hun formidler sit budskab med en meget smittende og positiv energi. Jeg har mødt Henriette i rollen som oplægsholder i mit firma til en større skare. Med sit vindende væsen og professionelle indstilling er Henriette en gevinst for alle, der vil vide og lære mere om trivsel, stresshåndtering og forebyggelse af stress. 

Joan, Project Manager

Henriette er en meget kompetent underviser med en stor viden inden for sit felt. Henriettes faglighed og personlighed skaber den tryghed, der skal til, for at få det optimale udbytte ud af undervisningen.

Hanne, Erfaren HR Konsulent

Jeg har lutter positive oplevelser med Coachingzonen. Henriette har stor faglighed og engagement – og ikke mindst blik for, hvad gruppen hun underviser har brug for. Henriette er professionel og yderst velforberedt. Resultatet var en skræddersyet dag med både indlæg og spørgsmål til refleksion i gruppen. Det gav en god vekselvirkning og en god dialog. Henriette formår at lytte og stille spørgsmål, som rammer hver enkelt. Det er en af hendes helt store styrker. Tak for den dejlig dag, Henriette 🙂

Eva, Senior consultant

Om coachingzonen

Kvinden bag Coachingzonen (2006) er Henriette Høeg. Hendes mission er at være med til at skabe robuste organisationer, der tackler udfordringer og forebygger stress i tide, så både ledere og medarbejdere kan folde deres fulde potentiale ud, og trivslen kan blomstre. Glade medarbejdere har positiv effekt på bundlinjen.

 

Om Henriette Høeg

Henriette brænder for at gøre en forskel for alle – voksne som unge – der oplever mistrivsel, pres, stress eller stressrelateret angst. Hun tilbyder skræddersyede forløb med afsæt i NLP, Positiv psykologi og Metakognitiv psykologi. Henriette har en bred, faglig ballast og møder den enkelte med empati, energi og en skarp intuition.

 

Kontakt mig her

Sundhedscenteret
Frederiksgade 7
3400 Hillerød

Hos Norup
Roskildevej 46
2000 Frederiksberg 

+45 6186 8611

hh@coachingzonen.com