+45 6186 8611 hh@coachingzonen.com

Er du angst for angsten?

Når angsten har tag i én, kan det nærmest føles som at være ”kapret” og uden kontrol over egne tanker, følelser og kropslige reaktioner. Der er kan være mange årsager til, at den dukker op. Angsten kan f.eks. komme i kølvandet på en specifik hændelse i livet. Det er også almindeligt at opleve angst som symptom, i forbindelse med stress.

Angst er en af de fem grundfølelser, mennesket har. Det er naturligt, at den dukker op, når vi oplever trusler eller farer. Det altså ikke meningen, at vi skal bekæmpe angst, så den aldrig dukker op. Det er utopi at tro, at den kamp kan vindes!

Det er derimod hensigtsmæssigt at have forskellige redskaber til at tøjle opmærksomheden, så man ikke lader sig “forføre” af forestillinger, frygt og katastrofetanker, der trigger angsten – i ikke faretruende situationer.

Når angsten er løbet løbsk …

Angsten er løbet løbsk, hvis den har taget så meget over, at den begrænser én i at gøre helt almindelige og “ufarlige” ting i hverdagen – f.eks. køre med bus, gå i bad, spise mad, gå på café, handle i supermarkedet, ringe til en ven m.fl.

Symptomer på angst 

Når vi møder trusler eller farer, bliver alarmberedskabet tændt, for at mobilisere energi til at kunne flygte eller kæmpe. Selvom det kan virke ubehageligt, når angsten dukker op, så er det ikke farligt. Der er forskellige symptomer på angst. Måske har du selv oplevet en eller flere af dem:

 • Hjertebanken
 • Kvalme
 • Mundtørhed
 • Prikken i fingre
 • Synkebesvær
 • Trykken for brystet
 • Uro i maven
 • Åndenød

Forskellige former for angst

Angst kan titte frem på forskellige måder – i form af:

 • Dødsangst
 • Eksamensangst
 • Kalenderangst
 • Præstationsangst
 • Socialangst
 • Fobier

Angst for angsten

Et angstanfald varer som regel 10-20 minutter, og det går over af sig selv. Det kan virke ret ubehageligt, imens det står på. Og netop fordi angstreaktionen er forbundet med voldsomt ubehag, kommer nogle mennesker ind i en ”ond spiral”, hvor de frygter, at angsten dukker op igen. Med andre ord så bliver de “angst for angsten”.

Mennesker med f.eks.:

 • Socialangst kan i timer, dage, uger før, blive angst ved tanken om at skulle til fødselsdag, konfirmation, bryllup eller andre begivenheder, hvor mennesker er samlet.
 • Eksamensangst kan blive angst på forhånd, bare de hører ordet ”eksamen”, fordi der potentielt er en risiko for, at eksamenssituationen kommer til at udløse en angstreaktion.
 • Præstationsangst kan blive angst ved tanken om at skulle holde en tale for et familiemedlem, lave en præsentation for sine kollegaer eller fremlægge foran klassen.

Angsten vedligeholdes

I et forsøg på at undgå dét, der ”trigger” angsten, kan man komme til at sætte gang i uhensigtsmæssig ”undgåelsesadfærd”, hvor man bevidst undgår f.eks.:

 • Ting
 • Steder
 • Personer
 • Situationer

Balladen med undgåelsesadfærd er, at den er med til at holde angsten ved lige. Angsten bliver styrende og vokser sig ”stærkere”, jo mere man indretter sit liv efter den. Vejen ud af angst er altså ikke at undgå dét, man frygter kommer til at trigge den. Det handler snarere om at tilegne sig hensigtsmæssige mentale strategier.

Strategier til at komme ud af angst

Angsten behøver ikke at styre og frarøve dig muligheder og oplevelser i livet. Den behøver heller ikke sætte dagsordenen i din hverdag. I Metakognitiv stresscoaching får du redskaber til at:

 • Genvinde kontrol over din opmærksomhed
 • Afkoble din opmærksomhed fra tanker og kropsligt ubehag
 • Afgrænse tiden, du giver opmærksomhed til tanker, der kick-starter din angst
 • Gøre op med undgåelsesadfærd, der vedligeholder din angst
 • Gøre op med sikkerhedsadfærd
 • Gøre op med angsten for angsten

Autentiske beretninger

Jeg har gennem årene haft kunder med forskellige typer angst. Det kan måske give dig håb at læse om to af dem, der fik redskaber til at hjælpe sig selv.

 • Maria var så angst, at hun ikke turde være alene, gå i bad, spise sin mad, handle eller lægge sig til at sove. I dag er Maria angstfri. Hun arbejdede med metakognitive redskaber i sit coachingforløb hos mig. Maria fortæller åbent, hvordan angsten tidligere var hendes tro følgesvend – læs mere (i blå boks)
 • Bent kom med dødsangst. Han scannede sin krop og Googlede symptomer for at undgå faretruende sygdom. Bent fik redskaber til at sætte sig selv fri – læs mere

Redskaber til at leve livet – fri af angst

Ønsker du at finde din vej ud af angst, er du velkommen til at kontakte mig, så vi kan tale om, hvordan jeg kan hjælpe dig. Metakognitiv stresscoaching er en nænsom og effektiv metode – læs her