+45 6186 8611 hh@coachingzonen.com
Jeg husker stadig tiden efter min stresssygemelding, for 12 år siden, som svær. Ingen havde personlige erfaringer med stress. Ingen havde den fornødne viden eller værktøjer til at skabe de bedste betingelser for en medarbejder ”back in business”. Og jeg havde heller ikke erfaring at trække på…

Jeg husker tiden som en periode, der handlede om at gå på arbejde og gå hjem at sove. Der var ikke ret meget andet indhold – heller ikke rum, plads og overskud til de aktiviteter, der tidligere skabte glæde og velvære.

Der var ingen egentlig indslusningsperiode. Var tilbage på fuld tid – til samme opgaver – til samme mængde og ansvar. Leder, kunder og kollegaer var tilfredse. Jeg var jo tilbage i ”gammel stil” – fik opgaver fra hånden og passede mine ting. Hvad ingen vidste var, at det havde konsekvens, at livet kun handlede om arbejde og søvn.

Det var et spørgsmål om tid, førend jeg var nødt til at træffe en vigtig beslutning. Der var kun en vej – det var tid til at sige farvel. Og tid til at sige goddag til noget nyt… En ny arbejdsplads. Det tog nogle måneder at samle overskud til at skrive cv og ansøgninger – og præsenter mig selv til diverse jobsamtaler.

Min historie er ikke unik!

Jeg oplever ofte, at medarbejdere, der har været stresssygemeldte, må trække samme kort som jeg – og finde nye græsgange. Fordi rammen omkring medarbejderens tilbagevenden ikke er plads. Fordi der ikke tages ansvar kollektivt. Og fordi dem, der skal tage en del af ansvaret ikke har den fornødne viden og værktøjer til at skabe nogle gode betingelser for medarbejderen.

Ønsker du som leder at holde fast i dygtige medarbejdere, der for en tid har været sat ud af spil på grund af en stresssygemelding?

Og ønsker du at ruste dig til at håndtere medarbejderes indslusning i arbejdet?

Læs resten af min blog på Levlykkeligt og få mine 10 bud på, hvordan du hjælper en medarbejder godt tilbage på arbejdspladsen efter en stresssygemelding