+45 6186 8611 hh@coachingzonen.com

Føler du dig klar til at komme tilbage på arbejde efter stresssygemelding?

Tag en dialog om at vende tilbage!

Bliver du ikke inviteret til at have en dialog, så anbefaler jeg, at du selv tager initiativ til dialog, inden du vender tilbage efter stresssygemelding. Gør dig gerne nogle tanker og overvej på forhånd, hvad du ønsker, når du starter op.

Det er en rigtig god idé, for alles skyld, at afstemme forventninger og lægge en konkret plan. Selvom du måske har en forventning om det, er det langt fra sikkert, at din arbejdsplads er gearet til at lægge en god plan.

Har din arbejdsplads ikke den fornødne erfaring og viden eller de rette redskaber, er der en risiko for, at der ikke bliver lagt en plan for dig. Det kan også være, at der bliver lagt en plan, som bare ikke helt matcher dine nuværende behov, ressourcer eller værdier.

Læg en plan i fællesskab

Du har sandsynligvis ikke været stresssygemeldt før, og du har måske heller ikke et helt klart billede af, hvad en optimal plan kunne indeholde.

For at mane al tvivl og bekymring til jorden, foreslår jeg, at du i dialogen med din arbejdsplads stiller åbne hv-spørgsmål og får brugbare svar. Når I har forventningsafstemt, kan I i fællesskab lave en bæredygtig plan og konkrete aftaler, du har det godt med.

Bekymrer du dig?

Bekymrer dig om, at du snart starter op? Og er du bange for at blive stresset igen? Er det lidt uklart for dig, hvad der er mest optimalt, når du og din arbejdsgiver indgår aftaler om, hvordan du starter op?

Behov for konkret rådgivning?

Du er velkommen til at række ud efter mig, hvis behovet for rådgivning melder sig her

Jeg vil kunne give dig ideer, forslag og gode råd om dét, en plan kan indeholde. Jeg kan stille dig de spørgsmål, du måske ikke lige selv har tænkt over, inden du starter op på arbejde.

Du får også simple redskaber til at håndtere dine bekymringer og forestillinger om, hvordan det bliver for dig at komme tilbage.

Al lykke og held med at vende tilbage til din arbejdsplads – med balancen i behold.