+45 6186 8611 hh@coachingzonen.com

På mange arbejdspladser er tid til fordybelse i kerneopgaven en mangelvare.

Arbejdsdagen kan hurtigt blive “m-ødelagt” og drukne i alverdens her-og-nu brandslukningsopgaver. Det kan betyde, at kerneopgaven må vige pladsen, og blive løst sidst på (arbejds-) dagen, når hjernen er “for” træt til at komme op med kreative ideer eller løsninger på komplekse udfordringer.

Struktur

I de fleste tilfælde kræver god opgaveløsning, at hjernen er frisk.  Forudsætningen for dét er at skabe gunstige rammer og en god struktur på arbejdsdagen.

Helt lavpraktisk handler det om at lægge en konkret plan, der sikrer, at der både er plads til at få den vigtigste opgave fra hånden og rum til at holde den eller de pauser, hjerne og nervesystem har brug for.

Tid til fordybelse i kerneopgaven

Mit bedste råd er at prioritere din kerneopgave højest og skabe rum og ro til at løse den.

1. Beslut dig gerne for, i hvilket tidsrum du helt konkret arbejder med den.

2. Afsæt tid først på dagen, hvor din hjerne er mest frisk.

3. I det tidsrum, hvor du arbejder med din kerneopgave, er det vigtigt, at du ikke lader dig afbryde eller forstyrre.

4. Sluk telefonen, slå notifikationer fra, luk døren til dit kontor og meld evt. ud til dem omkring dig, hvornår du vender “tilbage”.

Fordelene ved at fordybe sig i kerneopgaven

Der er mange fordele ved proaktivt at skabe rum og tid til fordybelse i kerneopgaven:

  • Fokus
  • Koncentration
  • Effektivitet
  • Bedre opgaveløsning
  • Tilfredsstillelse ved at arbejde med “det vigtigste” først

Dine kollegaer har samme behov 

Det kan være en god idé at have en åben dialog i afdelingen/teamet om, hvordan I samarbejder og tilrettelægger arbejdsdagen.

Du er sikkert ikke den eneste, der har behov for tid til at fordybe sig.

Hvis du har indflydelse på arbejdsgangene, kan du overveje, om du skal foreslå, at I alle planlægger fordybelsestid i et fast tidsrum.  I det tidsrum arbejder hver enkelt med sin kerneopgave uden at blive afbrudt.

Nye vaner 

Det kan godt koste energi og lidt tilvænning at skabe en ny struktur på arbejdsdagen. Hvis du er vant til noget andet, så kan det måske virke akavet at skulle fordybe sig i kerneopgaven, først på dagen, hver dag.

Omvendt er jeg sikker på, at du om noget tid, kan mærke, at det gør en forskel, at du skaber rum til at fordybe dig i din vigtigste opgave – først på dagen, når din hjerne er frisk. God arbejdslyst!

Har du behov for hjælp til at kick-starte nye gode arbejdsvaner, så er du velkommen til at række ud her