+45 6186 8611 hh@coachingzonen.com

I mange virksomheder er der i dag ret godt styr på, hvordan medarbejdere, der har været stressede over tid, kan blive hjulpet. Ofte er tilbuddet stressbehandling via sundhedsforsikringsordningen og sygemelding. Tiltagene i den røde zone er nødvendige, men det koster langt mindre – menneskeligt og økonomisk – at fokusere indsatsen allerede i den grønne og gule zone.

Altså inden det bliver til længerevarende stress og langtidssygemeldinger.

Stressforebyggende tiltag i virksomheden

For at reducere antallet af alvorlige stresstilfælde og omkostningstunge langtidssygemeldinger kan der sættes ind på forskellige felter. Indsatsen kan både rettes mod den enkelte medarbejder og mod selve arbejdspladsen.

På individ niveau
Der kan gøres en række tiltag for at fremme den enkelte medarbejders sundhed og kompetencer. Det være sig kurser i kompetenceudvikling og ordninger rettet mod sundhed; kost, motion, velvære.

Og der kan iværksættes tiltag, der giver medarbejderen øget indsigt – i egen mønstre, vaner, værdier – og værktøjer til at forebygge, spotte og håndtere egen stress i hverdagen. Det kan være i form af kurser, coaching eller forebyggende trivselssparringssamtaler med en ekstern rådgiver, in house.

På arbejdsplads niveau
Det betaler sig at have fokus på både de fysiske og organisatoriske rammer. Sammen med arbejdsvilkårene spiller rammerne en afgørende rolle, når det kommer til at fastholde trivsel og forebygge stress. Arbejdspladsen kan tænke alt ind fra mål og visioner til arbejdstid, ressource-allokering, opgaveløsning og god hverdagsledelse, som bl.a. handler om, at lederen er en god rollemodel, der forebygger, spotter og reagerer på stress, i tide.

Herudover er det gunstigt for trivslen at gøre tiltag, der retter sig mod at skabe en god team-kultur, der er baseret på sunde vaner og normer – både hvad angår kommunikation, samarbejde og støtte. Sunde normer og vaner, der også matcher kroppens biologi og naturlige behov for både at præstere og restituere. Dette er en måde at imødegå præstations-, haste- og brandslukningskultur, der ofte kun peger i en retning – STRESS.

Kig hele vejen rundt …
Selvom stress er en reaktion, den enkelte medarbejder oplever, så er det vigtigt, at den enkelte ikke bærer ansvaret for det alene. Personlig modstandskraft og robusthed kan ikke kompensere for, at der er udfordringer i samspillet mellem den enkelte og omgivelserne – hvad enten det er noget i kulturen, rammerne eller de sociale spilleregler.

Skal stresskurven knækkes, er det vigtigt at virksomhedens tiltag ikke bliver at have ensidigt fokus på enten “individ niveau” eller på “arbejdsplads niveau”. Det skulle gerne være et både og

Har du kigget hele vejen rundt?
På hvilke felter gør I allerede en forebyggende indsats?
Hvad kunne I gøre mere af?
Og på hvilket felt – individ eller arbejdsplads niveau?