+45 6186 8611 hh@coachingzonen.com

Er du bevidst om, at motivationsfaktorer har betydning for din trivsel?

Min erfaring som stresscoach er, at en del mennesker ikke er klar over, hvad det præcis er, der motivere til at sige ”ja”, når de bliver spurgt, om de vil deltage i noget eller tage fat på en ny opgave eller udfordring.

Når vi ikke opmærksomme på vores motivation for at gøre ting, er vi i risikozonen for mistrivsel. Er du klar over hvilke motivationsfaktorer, der ligger til grund for dine egne valg?

Forskellige typer motivation

Da jeg underviste forleden, var det tydeligt, at deltagerne fik en ”aha-oplevelse”, da snakken faldt på motivation.

Der er to typer motivationsfaktorer. Og det gik op for mange, at såkaldte ”aversive” motivationsfaktorer drev værket. De valgte ”til” for at undgå negative konsekvenser. Som f.eks. kan være:

– Min kollega vil kigge skævt til mig, hvis jeg siger nej tak, så jeg siger ja
– Min chef fyrer mig, hvis jeg fortæller, at jeg ikke kan tage flere opgaver, så jeg tager en opgave mere
– Jeg får ikke de spændende opgaver fremover, hvis jeg ikke siger nej i dag, så jeg siger ja

Det er helt naturligt, at der er vist niveau af aversive motivationsfaktorer i livet og arbejdslivet.

Når motivationen er styret af frygt 

Problemet opstår, når vi overvejende er styret af – og træffer valg – på grund af bekymringer, frygt og katastrofetænkning. Dét gør i den grad noget ved vores tilstand og trivsel.

“Henimod motivation”

Modsat minimerer vi risikoen for ubalance og mistrivsel, når vores valg er styret af såkaldte ”appetitive” motivationsfaktorer.

Vi har en helt anden energi og engagement, når vi kigger henimod dét, vi kan opnå som f.eks. anerkendelse, indflydelse, udfordring, opfyldelse af ambitioner eller værdier.

Den onde spiral

Jeg oplever som stresscoach, at vi kan havne i en ond spiral. Er vi først kommet væk fra balance og trivsel, så træffes flere og flere af vores valg på baggrund af  ”aversive” motivationsfaktorer. Vi kan lettere få øje på dét, vi ønsker at undgå. Frem for dét vi gerne vil opnå.

Motivationsfaktorer har betydning for din trivsel

Det er vigtigt at være bevidst om sin motivation og stoppe op, når et valg skal træffes.

Oplever du, at du kunne have brug for hjælp til at kigge på motivationsfaktorerne i dit liv, så er du velkommen til at tage kontakt til mig her