+45 6186 8611 hh@coachingzonen.com

Langt fra alle arbejdspladser har den fornødne viden og redskaber. Hent konkret inspiration og hjælp stresssygemeldte medarbejdere tilbage, uden risiko for gen-sygemelding eller opsigelse. 

Det er en god idé at være klædt på til opgaven med at få medarbejdere godt tilbage på arbejdspladsen, hvis der vel og mærke er et ønske om at holde fast i de dygtige og vellidte af dem.

Min personlige historie

Jeg husker stadig tiden efter min stresssygemelding, i 2005, som svær. Ingen havde personlige erfaringer med stress. Ingen havde den fornødne viden eller redskaber til at skabe de bedste betingelser. Jeg havde heller ikke selv erfaring at trække på… 

Der var ikke en plan, og ikke en egentlig indslusningsperiode. Jeg kom tilbage på fuld tid – til samme opgaver – til samme ansvar. Min leder, kunderne og kollegaerne var tilfredse. Jeg var jo tilbage i ”gammel stil” – fik opgaver fra hånden og passede mine ting. Hvad ingen vidste var, at det havde en konsekvens, at livet kun handlede om arbejde og søvn. 

Det var et spørgsmål om tid, førend jeg var nødt til at træffe en vigtig beslutning om at sige farvel, efter 10 års ansættelse. Det tog nogle måneder at samle overskud til at skrive cv og ansøgninger. Det bar dog frugt. Jeg blev kaldt til en masse samtaler og startede på en ny arbejdsplads. 

Er det nødvendigt at sige op?

Jeg oplever ofte, at medarbejdere, der har været stresssygemeldte, må gøre det samme, som jeg gjorde. Når rammerne for en medarbejders tilbagevenden ikke er på plads, kan det blive nødvendigt at sige op. Det behøver dog ikke være sådan.

Med den rette viden og redskaber kan det sagtens lade sig gøre at få medarbejdere godt tilbage på arbejdspladsen.

Jeg inspirerer gerne med mine erfaringer, og giver her 10 bud på, hvordan arbejdspladsen kan yde hjælp til medarbejdere efter stresssygemelding.

Hjælp stresssygemeldte medarbejdere tilbage på arbejdspladsen

  1. Tag en åben dialog med medarbejderen
  2. Læg en konkret og forudsigelig plan for medarbejderen
  3. Informér kollegaerne i teamet om de aftaler, der er indgået
  4. Beslut hvem teamet går til, hvis de har spørgsmål til plan og aftaler
  5. Afstem længden på indslusningsperioden efter medarbejderens ressourcer
  6. Sørg for at der er overensstemmelse mellem opgavemængde og arbejdstid
  7. Sørg for, at der er balance imellem medarbejderens ressourcer og de krav/udfordringer, medarbejderen bliver stillet over for
  8. Lav en konkret aftale om opgaver og ansvar
  9. Følg op på plan og aftaler løbende. Justér, hvis noget ikke er optimalt
  10. Signalér til medarbejderen, at I er medspillere med et fælles mål

Jeg håber, at det har været givende at få mit bud på, hvordan arbejdspladsen får medarbejdere godt tilbage. Kunne der være behov for at få mere indsigt eller redskaber, er der hjælp at hente her