+45 6186 8611 hh@coachingzonen.com

Jeg deltog i går i en panel-debat, hvor deltagerne var ledere fra forskellige virksomheder. Temaet var: “Hvordan kommer vi stress til livs – og knækker den stadigt opadstigende kurve?”

Såvel panel som deltagere var enige om, at et af kodeordene er dialog. Nærværende dialog medarbejdere og leder imellem.

Når vi skaber tillidsfulde relationer, er nærværende, aktivt lyttende i dagligdagen bliver det langt lettere at se hinanden i øjnene og tale sammen – også når tingene spidser til og bliver svære.

Der blev peget på, at billedet lige nu ofte er det, at snakken først tages, når det er blevet svært. Når tingene er spidset til. Når medarbejderen er blevet så stresset, at eneste udvej er sygemelding og behandling. Når det er for sent….! Og det har konsekvens for den enkelte og koster dyrt.

Forebyg medarbejderstress ved løbende dialog

Mit bidrag til debatten var at formalisere dialogen i langt højere grad, på et tidligt tidspunkt. At sørge for at det at tale med hinanden bliver en del af hverdagen. En del af kulturen, i teamet, på arbejdspladsen. Så dialog bliver et middel til trivsel, arbejdsglæde og ikke mindst forebyggelse af stress.

Når vi kender hinanden godt – vaner, værdier, overbevisninger, adfærd i trivsel, så er det langt lettere at spotte, at én er ved at bevæge sig væk fra det. Og det bliver langt lettere for den enkelte at sige højt, at han/hun oplever pres/stress, når der allerede er skabt en tillidsfuld relation på forhånd, i gode tider.

Der blev talt om, hvor ansvaret for dialogen ligger, og der var enighed om, at både medarbejder og leder kan og bør søge dialog. Formelt og uformelt. Læs mere

Formelt fra lederens side via hyppige 1:1 samtaler, hvor medarbejdertrivsel er en fast element på dagsordenen. Uformelt ved at signalere “åben dør” til medarbejderne. Det med “åben dør” signalet er dog i mange tilfælde ikke nok – og kan ikke stå alene, uden de hyppige formaliserede trivselssamtaler.

Husk på at medarbejderen kan opleve, at døren er åben, men at dørtrinnet er meget højt, når det skal tales om noget tungt, udfordrende eller skamfuldt.

Og husk på, at det med åben dør gælder to veje. Forventer du, at medarbejderen træder ind og inviterer til dialog? Eller træder du ud af din åbne dør og inviterer medarbejderen til dialog, formelt og uformelt?

Hvad er dit næste skridt på vejen til at opbygge en tillidsfuld relation?