Stressbehandling i virksomheden

Når en medarbejder har bevæget sig væk fra flowzonen – og viser tegn på stress - er det vigtigt at reagere. Med en hurtig og målrettet indsats, er det muligt at stoppe stressen i tide. Det er i alles interesse, at stressen ikke eskalerer - og bliver til en overbelastning eller et stresskollaps, med langtidssygemelding til følge.

Coachingzonen tilbyder 4 forskellige stressbehandlingsforløb til virksomheder, der ønsker at støtte ledere og medarbejdere i at afhjælpe og håndtere akut og længerevarende stress. Læs mere neden for om mulighederne i forhold til en aktuel belastningstilstand.

Alle forløb gennemføres af stressekspert, Henriette Høeg, der har mere end 10 års praksis erfaring som certificeret stresscoach og -rådgiver.

Trivselssparring

til medarbejdere, der trives og ønsker at forebygge stress

Målgruppe

Alle, der ønsker et ”servicetjek” af deres trivsel og tilstand, for at forebygge stress.

Udbytte

Viden og konkrete værktøjer til at optimere trivsel og forebygge stress.

Indhold

Skabe bevidsthed om nuværende vaner og strategier til at fremme og fastholde trivsel. Værktøjer til at optimere trivsel og forebygge stress.

Læs mere & bestil

Tilbage på sporet samtale

til belastede medarbejdere

Målgruppe

Alle, der mærker de første symptomer eller tegn på at være kommet væk fra flow, balance og trivsel.

Udbytte

Værktøjer til at geare ned oven på kort tids belastning, genskabe balancen fysisk, følelsesmæssigt og mentalt – og komme tilbage på sporet.

Indhold

Værktøjer til at stoppe belastningen, skabe bevidsthed og forebygge længerevarende stress.

Læs mere & bestil

Stressrådgivning

til overbelastede medarbejdere

Målgruppe

Alle, der har alvorlige stress- symptomer og oplever at have været overbelastet i lang tid.

Udbytte

Viden om stress og afstressning. Værktøjer til afhjælpe og håndtere stress nu og her. Viden og værktøjer til at forebygge stress fremadrettet.

Indhold

Værktøjer til at stoppe overbelastningen, genskabe balancen, skabe bevidsthed og forebygge stresskollaps.

Læs mere & bestil

Stressrådgivning

til sygemeldte medarbejdere, i kollaps

Målgruppe

Stresssygemeldte medarbejdere med alvorlige stresssymptomer.

Udbytte

Viden om stress og afstressning. Værktøjer til afhjælpe og håndtere stress nu og her. Viden og værktøjer til at forebygge stress fremadrettet.

Indhold

Afstressning og restitution. Opbygning fysisk, følelsesmæssigt, mentalt. Genskabe balancen og vende tilbage til virksomheden.

Læs mere & bestil

Hvorfor?

Trivsel og arbejdsglæde fører til mere produktive, motiverede og engagerede medarbejdere, hvilket har synlig effekt på virksomhedens bundlinje.

Modsat har mistrivsel og stress store konsekvenser. Når en medarbejder oplever at have lav energi, svigtende hukommelse, lav motivation eller koncentrationsbesvær, påvirkes effektiviteten og produktiviteten.

Der er med andre ord al god grund til at reagere, når en medarbejder viser tegn på stress.

Vil I som virksomhed undgå at få brug for stressbehandling og minimere antallet af langtidssygemeldinger, er det en god idé at være opmærksom på, hvordan I forebygger.

Læs mere her om forebyggelse

Hvad koster det at lade være...

  • Det koster ca. 500.000 kr. at erstatte en sygemeldt akademisk medarbejder
  • Stress koster 1 ½ million ekstra fraværsdage om året
  • 430.000 danskere – svarende til 10-12 % lider af alvorlig stress
  • Ubehandlet stress udløser over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser
Kilde: www.stressforeningen.dk

Kontakt Coachingzonen for modtage et tilbud på stressbehandling til virksomhedens ledere og medarbejdere. Eller for at høre mere om mulighederne for at optimere trivsel og forebygge stress.
Kontakt Coachingzonen