+45 6186 8611 hh@coachingzonen.com

Styrk din lederrolle

– og afhjælp medarbejderstress

Rådgivning til ledere

Mange ledere har stor berøringsangst, når det kommer til håndtering af medarbejderstress. For hvad kan man egentligt tillade dig at blande dig i? Hvad er lederens ansvar? Og kræver det særlig viden og kompetencer at tage en dialog med en medarbejder, der viser tegn på stress?

Ja, lederen skal blande sig i medarbejdertrivslen!

Jo mere opmærksomhed, viden og værktøjer ledere og HR-partnere har, jo større mulighed er der for at undgå, at en akut belastning eskalerer – og bliver til en permanent overbelastning eller dét, der er værre – et stresskollaps. Det koster dyrt – personligt og økonomisk – når en medarbejder er sat ud af spil for en stund.

Forskningen siger

Mange ledere oplever, at det er lederens opgave at bidrage til at håndtere medarbejderstress. De føler sig dog sjældent klædt nok på til at kunne varetage den opgave. Derfor overlader de det i mange tilfælde til andre (HR, ekstern hjælp o.lign.), eller undlader helt at gøre noget. Konsekvensen kan blive, at medarbejderen føler sig overset, stresstilstanden eskalerer, effektiviteten daler, og resultaterne bliver dårlige eller udebliver.

Bliv rustet til at forebygge og håndtere medarbejderstress

Coachingzonen tilbyder rådgivningsforløb, der består af en række face-to-face-møder. Varighed, form, frekvens og indhold aftales i en indledende samtale, hvor behov og mål afdækkes. I forløbet indtager Coachingzonen rollen som coach, sparringspartner og rådgiver.

Mål med rådgivningsforløb

Målet med rådgivningsforløbet er at komme rundt om stressbegrebet, så det bliver endnu klarere for dig hvad stress egentlig er – og hvilke tegn du, som leder, kan være opmærksom på. Du bliver præsenteret for konkrete modeller og værktøjer, der giver dig indsigt og baggrundsviden, så du trygt kan være i dialog med dine medarbejdere fremover, om trivsel og stress – og iværksætte de nødvendige tiltag. Du får også bevidsthed om din egen rolle og påvirkning på kulturen.

Udbytte af rådgivningsforløb

I et skræddersyet rådgivningsforløb er det muligt at tilegne sig viden og værktøjer til at:

  • Optimere betingelserne for trivsel og forebygge medarbejderstress
  • Genkende tegn på, at medarbejdergruppen trives/mistrives og iværksætte nødvendige tiltag
  • Designe en holdbar indslusningsplan for en medarbejder, der er på vej tilbage efter sygemelding
  • Forstå din rolle og betydning for medarbejderstabens trivsel
  • Tage ansvar for din egen fysiske og mentale balance, som leder
Rådgivning til ledere Coachingzonen

Hvad er stress?

Er du allerede nu interesseret i at få større indsigt i hvad stress er, så er du velkommen til at lade dig inspirere  af Coachingzonens freebie, der handler om akut og længerevarende stress, stresssymptomer og nervesystemets funktioner. Allervigtigst er informationen om tankernes betydning for stressniveauet – og hvordan den enkelte kan lære at forebygge og håndtere stress.

Send email og modtag din freebie om stress

Gratis guide til ledere

Som leder kan du tage ansvar for en lang række tiltag, der kan have afgørende betydning for dine medarbejderes trivsel. Download Coachingzonens gratis lederguide til at skabe de bedste betingelser for dine medarbejderes trivsel. Du får forskellige guidelines og værktøjer, du som leder kan bruge i dit arbejde med at forebygge stress, skabe og fastholde trivsel.

Hent din lederguide her

Om coachingzonen

Kvinden bag Coachingzonen (2006) er Henriette Høeg. Hendes mission er at være med til at skabe robuste organisationer, der tackler udfordringer og forebygger stress i tide, så både ledere og medarbejdere kan folde deres fulde potentiale ud, og trivslen kan blomstre. Glade medarbejdere har positiv effekt på bundlinjen.

 

Om Henriette Høeg

Henriette brænder for at gøre en forskel for alle – voksne som unge – der oplever mistrivsel, pres, stress eller stressrelateret angst. Hun tilbyder skræddersyede forløb med afsæt i NLP, Positiv psykologi og Metakognitiv psykologi. Henriette har en bred, faglig ballast og møder den enkelte med empati, energi og en skarp intuition.

 

Kontakt mig her

Sundhedscenteret
Frederiksgade 7
3400 Hillerød

Hos Norup
Roskildevej 46
2000 Frederiksberg 

+45 6186 8611

hh@coachingzonen.com