Live for today,
dream of tomorrow

Til virksomheder

Rådgivning

Coachingzonen tilbyder rådgivning til ledere og HR-medarbejdere. Formålet er at klæde de mennesker, der er omkring medarbejdere, på til at kunne forebygge, spotte, afhjælpe og håndtere stress i tide.

Det har konsekvens både for den enkelte medarbejder og for virksomheden, når en medarbejder er akut belastet - eller har været overbelastet i længere tid og måske må sygemeldes langvarigt.

Stress påvirker:

 • Humør, arbejdsglæde og jobtilfredshed
 • Sociale kompetencer
 • Evnen til at kommunikere
 • Evnen til at planlægge, prioritere og træffe beslutninger
 • Evnen til at tage ansvar
 • Kreativitet og kvalitet
 • Effektivitet

Det koster på bundlinjen!

Jo mere opmærksomhed, viden og værktøjer ledere og HR-medarbejdere har, jo bedre muligheder er der for at undgå, at en akut belastning eskalerer – og bliver til en permanent overbelastning eller dét, der er værre - et stresskollaps. Det koster dyrt – personligt og økonomisk – når en medarbejder er sat ud af spil for en stund.

Rådgivningsforløbets form:

Rådgivningsforløbet består typisk af en række individuelle face-to-face-møder. Møderne kan have karakter af coaching, rådgivning eller sparring. Afhængig af behov og formål. Form og indhold aftales, når forløbet bestilles.

Rådgivningsforløbets indhold og udbytte:

 • Facts og information om hvad stress er
 • Viden og værktøjer til stressforebyggelse og stresshåndtering
 • Indsigt i, hvordan stress spottes ud fra fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer
 • Indsigt i, hvornår den stressede har brug for hjælp
 • Indsigt i, hvilken hjælp der er den rette i forhold til graden og varigheden af stress
 • Indsigt i, hvordan den stressede støttes bedst muligt, også under en eventuel sygemelding
 • Indsigt i, hvordan en stresssygemeldt hjælpes godt tilbage, så fremtidig stress undgås

Andre muligheder

Er der et behov for at sparre med ligesindede, enten ledere eller HR-medarbejdere, anbefales et af Coachingzonens åbne kurser:

Har flere af virksomhedens ledere og HR-medarbejdere brug for at vide mere om stress, stressforebyggelse og -håndtering kan en skræddersyet workshop eller et kursus, in house, også være en mulighed.

 

Kontakt Coachingzonen for modtage et tilbud på rådgivning eller for at høre mere om mulighederne for at optimere trivsel - og forebygge, spotte, afhjælpe og håndtere stress.
Kontakt Coachingzonen