Kursus start 20. september 2018

Styrk din lederrolle - og knæk stresskurven i virksomheden!

Lær at forebygge, identificere og håndtere stress i tide. Undgå mistrivsel, ubalance og langtidssygemeldinger.

Læs mere og tilmeld dig her

Styrk din lederrolle

Udfordrer det dig, at du mangler viden og værktøjer til at tackle nutidens stressproblematikker? På lederkurset lærer du, i selskab med andre ledere, at:

  • Optimere betingelserne for trivsel og forebygge stress på arbejdspladsen
  • Identificere medarbejderes tilstand, og stoppe stressen, inden den eskalerer
  • Iværksætte optimale tiltag, så medarbejderen bliver sin stress kvit
  • Designe en holdbar indslusningsplan for en medarbejder, der er på vej tilbage
Tilmeld dig lederkursus

Rådgivning

Som alternativ til kortere eller længerevarende kurser, har ledere og HR-medarbejdere mulighed for at deltage i et skræddersyet rådgivningsforløb, i virksomheden. Forløbet består typisk af en række én til én, face-to-face-møder. Møderne kan have karakter af coaching, rådgivning, undervisning, afhængig af behov og formål. Varighed, form og indhold aftales, når forløbet bestilles.

Hent inspiration til dit rådgivningsforløb

Lederguide

Som leder kan du tage ansvar for en lang række tiltag, der kan have afgørende betydning for dine medarbejderes trivsel, arbejdsglæde, motivation og effektivitet. Download Coachingzonens gratis lederguide til at skabe de bedste betingelser for dine medarbejderes trivsel. Du får forskellige guidelines og værktøjer, du som leder kan bruge i dit arbejde med at forebygge stress - og skabe og fastholde trivsel.

Download gratis lederguide