Styrk din lederrolle
– lederkursus om stressforebyggelse og stresshåndtering

Styrk din lederrolleTILMELD DIG HER

Er du leder, og har du et ønske om at styrke din lederrolle og ruste dig til både at forebygge, afhjælpe og håndtere stress?

En indsats mod stress er både i medarbejdernes og i virksomhedens interesse. Omkostningerne ved at forebygge og afhjælpe stress - inden det eskalerer, bliver til stresskollaps og langtidssygemeldinger - er små i forhold til konsekvenserne ved at lade stå til.

For at knække stresskurven kan der gøres en indsats på flere niveauer i organisationen; fra direktion til individ. Det kræver motivation, viden og værktøjer.

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til ledere og mellemledere samt HR-medarbejdere, der sparrer med og rådgiver ledere om trivselsfremme, stressforebyggelse og -håndtering. Kurset er også yderst relevant for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt selvstændig erhvervsdrivende, fx stresscoaches, coaches og konsulenter.

Mål:

Målet med kurset er at give ledere og mellemledere viden og værktøjer til at kunne tackle nutidens stressproblematikker på arbejdspladsen med det formål at:

 • Ruste sig i rollen som leder til at forebygge og håndtere egen og medarbejderes stress.
 • Reducere antallet af stressede og langtidssygemeldte.
 • Undgå opsigelser og afskedigelser som konsekvens af længerevarende stresssygemeldinger.
 • Forebygge stress fremadrettet.
 • Skabe større trivsel og arbejdsglæde.
 • Skabe bedre kommunikation, samarbejde og resultater

Arbejdsrelateret stress er et alvorligt problem i det moderne videnssamfund. Stress kan have store økonomiske konsekvenser for den enkelte virksomhed. Når en eller flere medarbejdere oplever at have lav energi, svigtende hukommelse, lav motivation eller koncentrationsbesvær påvirkes effektiviteten og produktiviteten. Mange medarbejdere sygemeldes, og der er fare for en snebolde-effekt, hvor resten af teamet ruller med, når arbejdsmængden øges for de tilbageværende. Stress kan have personlige omkostninger og føre til stressrelaterede sygdomme.

Kursusdatoer:

Kurset afholdes i Sundhedscentret, Frederiksgade 7, 1., 3400 Hillerød.

I 2019

Hold 1:

Modul 1:
Den 1. + 2. maj 2019, kl. 9.00-16.30
Modul 2:
Den 6. juni 2019, kl. 9.00-16.30

Form & indhold

Kurset er bygget op som et forløb bestående af 2 moduler (2 dage + 1 dag), hvor der veksles mellem teoretiske oplæg og dialog i plenum, refleksion – og træning i smågrupper i at anvende værktøjer til stressforebyggelse og stresshåndtering i praksis. Viden og værktøjer kan både bruges af dig personligt – og i din rolle som leder.

Underviser er Henriette Høeg: Certificeret træner, stresscoach, proces- og udviklingskonsulent. Positiv psykologi vejleder og kostvejleder. Læs mere om Henriette

Modul 1, dag 1:

Rundt om stress og trivsel. Baggrundsviden, indsigt og forståelse


 • Hvad er stress
 • Stress i tal
 • Stress og virksomhedskultur
 • Årsager til stress
 • Lederens rolle og påvirkning på trivsel og stress
 • Tegn på trivsel
 • Trivselsfremmende vilkår og tiltag
 • Transformation fra trivsel til stress

Modul 1, dag 2:

Transformation fra trivsel til stress. Lederens rolle og tiltag på alle niveauer


 • Tegn på akut stress
 • Tegn på længerevarende stress
 • Tegn på stresskollaps
 • Lederens tiltag, fra flow til stresskollaps
 • Teamets trivsel, når en kollega er stresset
 • Professionel hjælp
 • Den stressbelastedes proces

Træning i praksis forud for modul 2
Du arbejder med dit personlige mål. Du får lejlighed til at afprøve de nye modeller og værktøjer i virksomheden. Du kan evt. også sparre med andre kursusdeltagere, eller booke et personligt sparringsforløb.

Kursus & personligt forløb i én og samme pakke, til fordelagtige priser
Før, sideløbende med eller efter endt kursus har du mulighed for at modtage personlig coaching, sparring eller rådgivning, der støtter op omkring det, du lærer på kurset. Forløbet er fortroligt og planlægges individuelt.

Modul 2:

Processen fra stress til trivsel. Lederens rolle før, under og efter stresssygemelding


 • Lederens rolle under en medarbejders sygefravær
 • Plan for medarbejderens tilbagevenden
 • Lederens betydning for en succesfuld tilbagevenden
 • Medarbejderens første arbejdsdag
 • Opfølgning på medarbejderens indslusningsplan og trivsel
 • Forebyggelse fremadrettet
 • Forebyggelse på alle organisatoriske niveauer

Udbytte

Du får...:

 • Viden om hvad stress er
 • Forståelse for den stressedes situation og proces
 • Konkrete og let anvendelige værktøjer til at forebygge, spotte, håndtere og afhjælpe stress på arbejdspladsen
 • Bevidsthed om dit eget stress/trivselsniveau og konkrete værktøjer, du som leder selv kan bruge – hvad enten du ønsker at forebygge, er stresset eller har været stresssygemeldt
 • Bevidsthed om din egen rolle i forhold til en stresset medarbejder både før og under en sygemelding, og når medarbejdere kommer ”back in business”
 • Kursusbevis på modul 2, efter 100% fremmøde

Du lærer at...:

 • Forebygge stress på arbejdspladsen
 • Optimere betingelserne for trivsel på arbejdspladsen
 • Spotte medarbejderes tilstand, fra flow til kollaps
 • Iværksætte de tiltag, der skal til for, at medarbejderen bliver sin stress kvit
 • Hjælpe en stresset medarbejder tilbage på sporet
 • Hjælpe en stresssygemeldt medarbejder tilbage på arbejdspladsen
 • Iværksætte de tiltag, der skal til for at forebygge stress i fremtiden

Tilmelding og betaling

Kursuspris:
Kr. 9.997,- ex. moms.

Prisen inkluderer:

 • 3 dages undervisning.
 • Lederens manual – til stressforebyggelse & -håndtering på arbejdspladsen.
 • "Formiddags-næring-til-læring-snack", frokost, eftermiddagsforplejning.

Bestiller og betaler du kursus + dit personlige forløb på én gang, sparer du 25%

1:1 sessioner 3 sessioner á 60 minutter rabatpris kr. 3500,- ex. moms
  5 sessioner á 60 minutter rabatpris kr. 4995,- ex. moms

Tilmeld dig her

Obs! Bestiller du dit personlige forløb, efter betaling af kursus, lægges 25% til ovenstående priser.

Virksomheder modtager faktura ved tilmelding, og moms lægges til kursets pris.

Betaling

Når du har tilmeldt dig kurset, fremsendes faktura med betalingsbetingelser, på e-mail, inden for et par dage. Du modtager også informationsbrev med nyttige oplysninger om kurset.

Har du brug for andet, er du altid velkommen til at kontakte Coachingzonen på:
T: 61 86 86 11