Klædt på til at forebygge medarbejderstress
– 1 dags kursus til nye ledere og mellemledere

Klædt på til at forebygge medarbejderstressTILMELD DIG HER

Er du ny leder eller mellemleder, og har du et ønske om proaktivt at kunne gøre en forskel for at forebygge og håndtere medarbejderstress?

Som leder kan man have stor berøringsangst, når det kommer til håndtering af medarbejderstress.

For hvad kan du tillade dig at blande dig i? Hvad er dit ansvar? Og kræver det særlig viden og kompetencer at tage en dialog med en medarbejder, der viser tegn på stress?

Forskningen siger, at mange ledere oplever, at det er lederens opgave at bidrage til at håndtere medarbejderstress. De føler sig dog sjældent klædt nok på til at kunne varetage den opgave. Derfor overlader de det i mange tilfælde til andre (HR, ekstern hjælp o.lign.), eller undlader helt at gøre noget.

Konsekvensen kan blive, at medarbejderen føler sig overset, stresstilstanden eskalerer, effektiviteten daler og resultaterne bliver dårlige eller udebliver.

Mål

Målet med kurset ”Klædt på til at forebygge medarbejderstress” er, at vi kommer rundt om stressbegrebet, så det bliver endnu klarere for dig hvad stress egentlig er – og hvilke tegn du, som leder, kan være opmærksom på.

Vi er ikke kun optaget af, hvordan stress identificeres. Vi går et spadestik dybere, og undersøger hvordan en stresset medarbejder kan opleve situationen – og hvilke bekymringer, der kan skabe en stresstilstand.

Du får dagen igennem modeller og værktøjer, der giver dig indsigt og baggrundsviden nok til, at du trygt kan være i dialog med dine medarbejdere om trivsel og stress – og iværksætte nødvendige tiltag.

Du får også bevidsthed om din egen rolle og påvirkning på kulturen. Og du stifter bekendtskab med en række øvelser, der hjælper dig til at navigere i hverdagen, så du selv holder balancen; fysisk og mentalt.

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til yngre eller nye ledere, mellemledere og HR-medarbejdere, der sparrer med og rådgiver ledere om trivselsfremme, stressforebyggelse og -håndtering.

Kurset er også relevant for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt selvstændig erhvervsdrivende, fx stresscoaches, coaches og konsulenter, der har fokus på trivsel og stressforebyggelse.

Den viden og de værktøjer, du får, kan fremover bruges både i dit professionelle virke og af dig personligt.

Kursusdatoer:

Kurset afholdes i Sundhedscentret, Frederiksgade 7, 1., 3400 Hillerød.

I 2019

Hold 1:

Den 21. marts 2019, kl. 9.00-16.30

Hold 2:

Den 10. oktober 2019, kl. 9.00-16.30

Form & indhold

På kurset veksles mellem teoretiske oplæg, refleksion, dialog og øvelser deltagerne imellem. Undervisningen gennemføres af Henriette Høeg: Certificeret træner, proces- og udviklingskonsulent, MINDStrain coach og metakognitiv stresscoach. Hun har mere end 12 års praksis erfaring og benytter værktøjer fra NLP, Positiv Psykologi, Kognitiv og Metakognitiv Psykologi.
Læs mere om Henriette

Undervisningen bygger på den nyeste stressforskning og 12 års professionel erfaring i at undervise stresscoaches under uddannelse, ledere/hr/medarbejdere i private og offentlige virksomheder.

Grundlæggende viden og effektive værktøjer til at skabe en sund kultur, som grobund for arbejdsglæde og trivsel


 • Indsigt i stressbegrebet
 • Tegn på trivsel og stress, hos individet og i medarbejderstaben
 • Forskellige aktørers ansvar for forebyggelsesindsatsen på arbejdspladsen
 • Fokus på lederen som rollemodel, kulturskaber og -bærer
 • Trivselsfremme og stressforebyggelse på lederniveau
 • Betydningen af den gode relation og dialog for trivselsniveauet
 • Øvelser og værktøjer, som sikrer, at lederen bevarer sin egen balance; fysisk og mentalt

Individuel coaching, sparring, rådgivning


Før, sideløbende med eller efter endt kursus har du mulighed for at modtage personlig coaching, sparring eller rådgivning, der støtter op omkring det, du lærer på kurset. Forløbet er fortroligt og planlægges individuelt.

Send en forespørgsel, hvis du ønsker at modtage et samlet tilbud på kursus og individuelt forløb.

Udbytte

Du får...:

 • Nyeste tal og baggrundsviden om stress og trivsel
 • Konkrete modeller, værktøjer og øvelser, du kan anvende i din hverdag
 • Indsigt og baggrundsviden nok, så du trygt kan være i dialog med dine medarbejdere om trivsel og stress
 • Input og sparring med ligesindede
 • Deltagerbevis efter 100% deltagelse på dagen

Du lærer at...:

 • Optimere betingelserne for trivsel og forebygge stress
 • Genkende tegn på, at medarbejdergruppen trives/mistrives
 • Forstå din egen rolle og betydning for medarbejderstabens trivsel
 • Tage en åben dialog med en stresset medarbejder
 • Iværksætte nødvendige tiltag
 • Tage ansvar for din egen balance og trivsel

Tilmelding og betaling

Kursuspris:
Kr. 2.995,- ex. moms.

Prisen inkluderer:

 • 1 hel dags undervisning
 • Kursusmaterialer
 • Formiddags-snack, let frokost, eftermiddagskaffe og snack
 • Deltagerbevis

Tilmeld dig her

Betaling

Når du har tilmeldt dig kurset, fremsendes faktura med betalingsbetingelser, på e-mail, inden for et par dage. Du modtager også informationsbrev med nyttige oplysninger om kurset.

Har du brug for andet, er du altid velkommen til at kontakte Coachingzonen på:
T: 61 86 86 11