Live for today,
dream of tomorrow

Til virksomheder

Skab trivsel – forebyg, afhjælp og håndtér stress - på alle niveauer i virksomheden. Det betaler sig!

Stress har store økonomiske konsekvenser for virksomheden. Når medarbejdere oplever at have lav energi, svigtende hukommelse, lav motivation eller koncentrationsbesvær påvirkes effektiviteten og produktiviteten. Når medarbejdere sygemeldes på grund af stress, og der er fare for en snebolde-effekt, hvor resten af teamet ruller med, fordi arbejdsmængden og presset typisk øges for de tilbageværende. Dét koster på bundlinjen!

Forebyg stress – i alles interesse!

En indsats mod stress er derfor både i medarbejdernes og i virksomhedens interesse. Omkostningerne ved at forebygge og afhjælpe stress - inden det eskalerer - er små i forhold til konsekvenserne (bl.a. langtidssygemeldinger, afskedigelser, opsigelser) ved at lade stå til.

Alle har et ansvar for både at forebygge stress og afhjælpe stress, i tide. Det handler ikke kun om, at den enkelte medarbejder øger sin personlige robusthed.

En målrettet indsat skal der til…

For at knække stresskurven må der gøres en målrettet, bæredygtig og holdbar indsats på flere niveauer i organisationen; fra direktion til individ. Både medarbejdere og ledere har brug tilstrækkelig viden og værktøjer til at reducere, afhjælpe og håndtere stress.

Muligheder?

Coachingzonen har forskellige tilbud og løsninger, der støtter op omkring trivselsoptimering, forebyggelse og håndtering af stress, på alle niveauer:

Alle ydelser tilrettelægges i samarbejde med virksomheden, så form, indhold og udbytte matcher både behov, ressourcer, det overordnede mål og ikke mindst målgruppen.

Kontakt Coachingzonen for at høre mere om mulighederne for at optimere trivsel - og forebygge stress - på alle niveauer i virksomheden.
Kontakt Coachingzonen